GRUPU NODARBĪBU
VADĪŠANAS PAMATI

PIETEIKTIES MĀCĪBĀM

Pasniedzēja: Alīna Silicka – sertificēta aerobikas trenere ar 13 gadu aktīvu pieredzi trenera profesijā – grupu un privāto treniņu vadīšanā.

Par kursa apguvi tiks izsniegta papildu apliecība, kas apliecinās 32 stundu kursa apguvi.
  • Mācību kurss klātienē – sestdienās, plkst. 16.30-19.30, no 2023. gada 25. februāra līdz 22. aprīlim (izņemot 25.03. un 8.04.).
  • Mācību kurss online – otrdienās, plkst. 09.00-11.00, no 2023. gada 21. februāra līdz 25. aprīlim – aktīva līdzdalība tiešsaistē + iespēja noskatīties nodarbības ierakstu.

Rezervē vietu programmā

Izvēlies sev vēlamo apmaksas veidu

Mācību programmas saturs

Vispārējais ievads par grupu treniņu veidiem

Grupu nodarbību bāzes iedalījums, treniņu veidi, atšķirības. Piemēri no piedāvājumiem sporta klubos.
Grupu nodarbību specifisks iedalījums. Koncepta, puskoncepta un freestyle treniņu vispārējā struktūra, atšķirības. Piemēri no piedāvājumiem sporta klubos.
Kardio un spēka treniņi, kas balstīti uz intervālu metodes.
Kardio un spēka treniņi, kas balstīti uz klasiskās aerobikas bāzes ar mūziku.

Klasiskās aerobikas pamati

Klasiskās aerobikas treniņa struktūra, saturs, bloku veidošana. Spēka vingrinājumu integrēšana.
Aerobikas pamatsoļi, maiņas soļi. Bloku veidošana no pamatsoļiem.
Aerobikas bloku ar modifikācijām mācīšana, to integrēšana treniņā. Pakāpeniskuma princips apmācībā. Darbs ar mūziku.
Klasiskās aerobikas meistarklase: trenera valoda, komandas un neverbālie norādījumi.
Prakse grupās: Klasiskās aerobikas treniņa plānošana (iesildīšanās, galvenā daļa, atsildīšanās).

Ievads STEP aerobikā

Step treniņu veidi un līmeņi. Kustību klasifikācija. Kustību tehnika. Modifikācija un progresijas, bloku apmācību pakāpeniskums.
Miksētie stepa treniņi (kadrio un spēks). Mazais inventārs un tā izmantošana.
Meistarklase: MIX STEP (kardio + spēks ar mazo inventāru).
Prakse grupās: Iesildīšanās, 3 bloki, spēka daļa, atsildīšanās.

Spēka treniņi. Funkcionālie treniņi

Spēka/funkcionālo treniņu struktūra un atšķirības. Treniņa mērķis un treniņa plānošana mērķa sasniegšanai.
Spēka treniņi ar intervālu metodi un bloku metodi, to atšķirības. Treniņa veidošanas pamatprincipi.
Mazais inventārs, tā izmantošana.
Vingrojumu progresijas un regresijas, to integrēšana grupu treniņā.
Meistarklase.
Prakse: Treneris māca treneri. Bāze spēka vingrojumi, progresiju veidošana ar un bez inventāra.

Intervālu treniņi

Intervālu treniņu pamati, to veidi, struktūra, atšķirības. Apļa treniņi ar un bez mazā inventāra.
HIIT treniņa plānošana, kas būs piemērots grupai ar dažādu fizisko sagatavotību.
Vingrojumu progresijas un regresijas intervālu treniņos (integrēti).
Meistarklase: Apļa treniņš ar mazo inventāru.
Prakse: Treniņa plānošana uz papīra - ar progresijām un regresijām.

Mentālie treniņi (body&mind)

Mentālo treniņu pamatmērķi un sekundārie mērķi, struktūras atšķirības.
Body&mind treniņi. Kā jaunam trenerim sākt vadīt body&mind treniņus?
Meistarklase: Mobility training/Dynamic streching.
Prakse: Mobilitātes/stabilitātes/lokanības vingrojumu sagatavošana konkrēti izvirzītam mērķim.

Trenera ABC un ētika grupu treniņos

Sagatavošanās process pirms treniņa (sagatavo zāli, sagaidi klientus, risini radušās problēmas u.c.). Noslēguma process - pēc treniņa.
Motivācijas mehānismi treniņa laikā.
Rīcība negaidītās situācijās zālē (piemēram, klientam kļūst slikti).
Darbs ar mikrofonu.
Profesionālās ētikas nianses attiecībā pret klientiem, kolēģiem un darba devēju.
Laba jomas speciālista pazīmes.

Kāpēc tieši Sporta izglītības aģentūra?

0 +

Gadi Latvijā

Esam viena no vadošajām sporta izglītības iestādēm Latvijā.

0 +

Apmācīti treneri

Esam sagatavojuši darbam jau vairāk nekā 2000 topošos trenerus 59 dažādos sporta veidos.