KUSTĪBU MODELĒŠANAS
PAMATI UN DIDAKTIKA
FITNESA TRENIŅOS

Pieteikuma forma

Piesakies un mēs informēsim Tevi, tiklīdz būs atvērta reģistrācija nākamajam mācību kursam!
  Tu vari būt izcilākais treneris pasaulē, taču, ja Tava profesionālā valoda nebūs izkopta, tas ietekmēs gan Tavu trenera profesionālo tēlu, gan arī karjeru!

  Pasniedzēja Inese Ļubinska – sertificēta A kategorijas aerobikas trenere, LSPA viesdocente, nešaubīgi viena no pieredzējušākajām un zinošākajām speciālistēm aerobikā Latvijā, ar milzīgu pieredzes bagāžu gan topošo treneru apmācībā, gan treneres darbā.
  • Nākamā kursa sākums: 2023. gada rudenī.
  • Mācību kurss klātienē – sestdienās, plkst. 12.00-14.00
  • Norises vieta: MyFitness Upītis, E.Birznieka Upīša iekā 21E, Rīgā
  • Kursa forma: metodiski – praktiskas nodarbības
  • Apjoms: 18 akadēmiskās stundas
  • Mācību maksa: 333 EUR vai 3 x 115 EUR

  Mācību programmas saturs

  Kustību pamati un didaktika fitnesā - grupu un individuālajos treniņos. Kustību veidošanas pamati. Fitnesa kustību terminoloģija.
  Ķermeņa korsete - kustības un terminoloģija, kustību pierakstīšana, veidojot treniņu programmas, pielietošana treniņā, kustību modificēšana, inventāra pielietošana.
  Ķermeņa lejasdaļa - kustības un terminoloģija, kustību pierakstīšana, veidojot treniņu programmas, pielietošana treniņā, kustību modificēšana, inventāra pielietošana.
  Ķermeņa augšdaļa - kustībasun terminoloģija, kustību pierakstīšana, veidojot treniņu programmas, pielietošana treniņā, kustību modificēšana, inventāra pielietošana.
  Dažādas sarežģītības fitnesa vingrinājumu un kustību demonstrēšana, analīze no mācību kursa dalībnieku treniņu prakses, pieredzes apmaiņa.

  Vai Tev šķiet, ka ir laiks Tavas fitnesa terminoloģijas uzlabošanai?

  Kustību terminu jeb precīzu apzīmējumu pārzināšana nav nekas abstrakti teorētisks un mūsu mērķis caur šo kursu nav panākt, lai treneri runātu sarežģītos akadēmiskos terminos. Taču ikvienai nozarei ir sava specifiska valoda, un sporta nozarē, kur darbs notiek tiešā saiknē ar cilvēkiem, pareizu apzīmējumu izmantošanai, lai panāktu precīzu vingrojumu izpildi, ir jo īpaši būtiska loma.

  Šis kurss būs piemērots Tev, ja esi praktizējošs treneris un:

  • iepriekš neesi apguvis sporta un fitnesa terminoloģiju, un nezini, pēc kādiem principiem, kādā secībā pierakstīt vingrinājuma kustību vai kā formulēt kustības verbāli grupu vai individuālajos fitnesa treniņos,
  • nepārzini pamata stāju veidu nosaukumus, ķermeņa, roku, kāju stāvokļu vai starpstāvokļu nosaukumus un kustību apzīmējumus,
  • Tev nav skaidra atšķirība, piemēram, starp roku novietojumu sānis vai sānos, izklupienu ar labo kāju vai izklupienu pa labi u.tml.,
  • savos treniņos Tu izmanto tādus izteicienus kā dibena un pēcpuses muskuļi, ķermeņa sagriešana, sadalīšanās, pumpīši, atspiešanās, ciskas u.tml.

  Sporta speciālista treniņos pielietotā terminoloģija ne tikai palīdz klientiem nodot precīzu vēstījumu, bet arī atspoguļo, to, cik lielā mērā pats treneris ir speciālists un paraugs.

  Paaugstini savas kompetences

  Pārzinot šos jautājumus, Tu savos treniņos turpmāk terminoloģiski pareizi varēsi nosaukt ķermeņa stāvokļus un kustības, mācēsi sniegt skaidru priekšstatu par izpildāmo vingrinājumu – tehniku, formu un izpildes veidu, kas attiecīgi nodrošinās to, ka klients to precīzi sapratīs un pareizi izpildīs. Savukārt Tava saprotamā un precīzā valoda apstiprinās Tevi kā jomas speciālistu.

  Ar ko šis kurss ir unikāls?

  Šādu tēmas koncentrētu saturu Tu neatradīsi nevienā grāmatā vai interneta vietnē. Mūsu valoda ir unikāla, taču tas arī ir galvenais iemesls, kāpēc treneru sarunvalodā diemžēl arvien biežāk dzirdami un lasāmi no angļu valodas aizgūti vingrinājumu nosaukumi vai to neveiksmīgi tulkojumi.

  Kāpēc tieši Sporta izglītības aģentūra?

  0 +

  Gadi Latvijā

  Esam viena no vadošajām sporta izglītības iestādēm Latvijā.

  0 +

  Apmācīti treneri

  Esam sagatavojuši darbam jau vairāk nekā 2000 topošos trenerus 59 dažādos sporta veidos.