Fizioterapeitiem un treneriem:
Sportistu fizisko īpašību trenēšana, profilakse un rehabilitācija

Pieteikuma forma

Ja esi fizioterapeits vai treneris, piedāvājam Tev uzlabot zināšanas seminārā, kas sniegs detalizētu ieskatu fiziskajās īpašībās, to nozīmē sportista attīstībā, profilaksē un rehabilitācijā, jaunākajos pētījumos, metodēs un pieejās.

  Fizioterapeitiem un treneriem: sporta treniņu teorija – sportistu fizisko īpašību trenēšanai, profilaksei un rehabilitācijai

  Seko līdzi zinātnei un kļūsti par vēl labāku fizioterapeitu vai treneri saviem pacientiem vai sportistiem!
  • Datumi – 28. martā, 04., 11., 18., 25. aprīlī un 02. maijā, 2023
  • Norise – otrdienās, plkst. 19.00-21.00
  • Apjoms – 6 nodarbību cikls
  • Apguves forma – online + piekļuve ierakstiem citā laikā
  • Maksa – 357 EUR vai 2 x 199 EUR
  • Par apguvi tiks izsniegta apliecība par 18 stundu apguvi, derīga trenera resertifikācijai. Procesā ir saskaņojums fizioterapeitiem – LĀAPOS.

  Mācību programmas saturs

  1. MODULIS
  Fiziskās īpašības, to nozīme cilvēka attīstībā (vecumposmu īpatnības), profilaksē un rehabilitācijā.
  Fizisko īpašību attīstīšanas fizioloģija – muskuļu šķiedru uzbūve un muskuļu škiedru tipi, atšķirības un izmaiņas muskuļu struktūrās un funkcijās.
  2. MODULIS
  Izturība (aerobā, anaerobā), izturības izpausmes formas, izturības trenēšana – fizioloģiskais skaidrojums un pamatnosacījumi. Izturības trenēšana dažādās vecuma grupās un atšķirības starp dzimumiem. Izturības trenēšana pacientiem ar dažādām diagnozēm rehabilitācijā, piemēram, traumatoloģijā.
  3. MODULIS
  Spēks, spēka izpausmes formas un trenēšana – fizioloģiskais skaidrojums. Spēka trenēšana dažādās vecuma grupās un atšķirības starp dzimumiem. Trenēšanas pamatnosacījumi, t.sk., biomehānikas nozīme vingrinājumu izvēlē. Spēka trenēšana pacientiem ar dažādām diagnozēm rehabilitācijā, piemēram, traumatoloģijā.
  4. MODULIS
  Ātrums, ātruma izpausmes formas un trenēšana – fizioloģiskais skaidrojums. Ātruma trenēšana dažādās vecuma grupās. Trenēšanas pamatnosacījumi, t.sk., biomehānikas nozīme vingrinājumu izvēlē. Ātruma trenēšana pacientiem ar dažādām diagnozēm rehabilitācijā.
  5. MODULIS
  Slodzes plānošana fizioterapijas praksē.
  Apjoma un intensitātes nozīme un dozēšana slodzes plānošanā dažādos ciklos (mikro-, mezo-, makro-cikls).
  Slodzes plāna izstrādes piemēri un pamatnosacījumi.
  6. MODULIS
  Fizisko īpašību trenēšana atkarībā no vēlamajām organisma atbildes reakcijām – no enerģijas avotiem (ATF, KRF, AnG, AeG). Testēšanas nozīme rehabilitācijas plāna izveidē un testu rezultātu interpretācija atbilstošas (mērķa) fiziskās īpašības trenēšanai.

  Normunds Vārpa – veselības un sporta zinātnes doktors, fizioterapeits un vispusīgās fiziskās sagatavotības vecākais treneris, pasniedzējs vairākās Latvijas augstskolās

  Padziļinātu zināšanu trūkums fizioloģijā un treniņu teorijā būtiski kavē trenera spēju efektīvi virzīt klientus uz vēlamo rezultātu, nereti pat veicinot neveiksmes un traumas. Paaugstini savu kvalifikāciju un prasmes un kļūsti par labāku fizioterapeitu saviem pacientiem vai sportistiem, jo viņi Tev uzticējuši dārgāko - savu veselību!

  Mūsu studentu atsauksmes

  Nenovērtējami izcils profesionālis. Noteikti, ja būs vēl kādas lekcijas, piedalīšos!
  Pasniedzējs Normunds Vārpa ir ļoti zinošs, spēj atbildēt uz visiem uzdotajiem jautājumiem. Arī materiāla izklāsts bija saprotams un noderīgs.
  Skaidri par sarežģītām lietām. Augsta līmeņa profesionālis, kurš ir atvērts jautājumiem un gatavs dalīties ar savām zināšanām.
  Ļoti saprotami, strukturēti un pārdomāti. Teorijas un prakses sasaite no paša pieredzes ļāva informāciju uztvert vieglāk un attiecīgi pielāgot vēlāk paša praksē.
  Ļoti patika pasniedzēja Normunda Vārpas lekcijas, daloties ar dažādām situācijām no dzīves un piemēriem no profesionālās pieredzes.

  Kāpēc tieši Sporta izglītības aģentūra?

  0 +

  Gadi Latvijā

  Esam viena no vadošajām sporta izglītības iestādēm Latvijā.

  0 +

  Apmācīti treneri

  Esam sagatavojuši darbam jau vairāk nekā 2000 topošos trenerus 59 dažādos sporta veidos.