AEROBIKAS UN FUNKCIONĀLO NODARBĪBU VADĪŠANA

Vairāk par katru mācību kursu

1. KLASISKĀS AEROBIKAS PAMATI (bāzes līmenis)

Klasiskās aerobikas treniņi ir joprojām ļoti populārs un tradicionāls grupu fitnesa nodarbību veids, kurā apvienojas kustība, mūzika un enerģija. Šie treniņi ir iecienīti gan iesācēju, gan pieredzējušu fitnesa entuziastu vidū.
 • Pasniedzēja: Alīna Silicka
 • Mācību kursa norise: 2024. gada 2., 16., 23., 24. martā
 • Norises laiks: plkst. 09.30-15.30
 • Norises vieta: MyFitness “Upītis” E.Birznieka-Upīša ielā 21E, Rīgā
 • Apjoms: 32 akadēmiskās stundas
 • Apliecība par apguvi noderēs arī trenera resertifikācijai
 • Mācību maksa: 355 EUR vai 185 EUR x 2 maksājumi
 • Iegādājoties visus 3 kursus, kopējā maksa: 825 EUR vai 425 EUR x 2 maksājumi

Pieteikšanās līdz 27. februārim:

355 EUR185 EUR x 2

1. nodarbība

 • Mūzikas kvadrāts kā grupu nodarbību trenera pamatinstruments. 
 • Praktiskās metodes mūzikas kvadrāta apguvei. 
 • Darbs ar mūzikas kvadrātu, izmantojot mūziku ar 32 skaitļiem. 
 • Aerobikas bāzes soļu apmācība ar mūziku un skaitu – soļi, kas maina un nemaina vadošo kāju. 
 • Trenera ievadruna pirms treniņa. Iesildīšanās un tās struktūra.
 • Simetriska bāzes aerobikas kombinācija Nr. 1 pēc pievienošanas (skeleta) metodes. Analīze. 

2. nodarbība

 • Simetriska bāzes aerobikas kombinācija Nr. 2 pēc pievienošanas (skeleta) metodes. Analīze. 
 • Simetrisku kombināciju sastādīšanas un apmācības metodoloģija, modifikācijas pēc pievienošanas (skeleta) metodes. 
 • Šablonu izveide. 
 • Modificētas simetriskas kombinācijas sastādīšana pēc pievienošanas (skeleta) metodes – praktiskais darbs.
 • Kļūdu labošana, ieteikumi. 

3. nodarbība

 • Simetriska bāzes aerobikas kombinācija Nr. 3. pēc modifikācijas metodes. Analīze. 
 • Simetrisku kombināciju sastādīšanas un apmācības metodoloģija pēc modifikācijas metodes.
 • Simetriskas kombinācijas sastādīšana pēc modifikācijas metodes – patstāvīgs izmēģinājums. Kļūdu labojums, ieteikumi.  
 • Verbālās un neverbālās komandas treniņa laikā. 

4. nodarbība

 • Bāzes aerobikas kombinācija Nr. 4. pēc modifikācijas metodes. Analīze. 
 • Kombināciju sastādīšanas un apmācības metodoloģija.
 • Kombinācijas sastādīšana pēc modifikācijas metodes- patstāvīgs izmēģinājums. Kļūdu labojums, ieteikumi.  
 • Mūzikas izvēle aerobikas nodarbībās. 
 • Darbs ar grupu, biežāk pieļautās kļūdas kombināciju sastādīšanā, motivēšanas mehānismi.

2. STEP AEROBIKAS PAMATI (bāzes līmenis)

Stepa aerobika ir dinamiska, ļaujot klientiem ne tikai uzlabot fizisko formu, bet arī koordināciju un ritma izjūtu, sekojot līdzi dažādām horeogrāfijām. Stepa aerobika apvieno jautrību un efektīvu treniņu, baudot mūziku un grupas dinamiku.
 • Pasniedzēja: Alīna Silicka
 • Mācību kursa norise: 2024. gada 06., 20., 27., 28. aprīlī
 • Norises laiks: plkst. 09.30-15.30
 • Norises vieta: MyFitness “Upītis” E.Birznieka-Upīša ielā 21E, Rīgā
 • Apjoms: 32 akadēmiskās stundas
 • Apliecība par apguvi noderēs arī trenera resertifikācijai
 • Mācību maksa: 355 EUR vai 185 EUR x 2 maksājumi
 • Iegādājoties visus 3 kursus, kopējā maksa: 825 EUR vai 425 EUR x 2 maksājumi

Rezervē sev vietu kursā:

355 EUR185 EUR x 2

1. nodarbība

 • Step aerobikas pamatprincipi, intensitāte, fizioloģiskais un biomehāniskais efekts.
 • Mūzikas kvadrāts kā grupu nodarbību trenera pamatinstruments. 
 • Praktiskās metodes mūzikas kvadrāta apguvei. 
 • Darbs ar mūzikas kvadrātu, izmantojot mūziku ar 32 skaitļiem. 
 • Drošības instruktāža darbā ar step platformu.
 • Step aerobikas bāzes soļu apmācība ar mūziku un skaitu – soļi, kas maina un nemaina vadošo kāju. 
 • Trenera ievadruna pirms treniņa. Iesildīšanās un tās struktūra.
 • Step aerobikas simetriskā bāzes kombinācija Nr. 1 pēc pievienošanas  (skeleta) metodes. Analīze. 

2. nodarbība

 • Step aerobikas simetriskā bāzes kombinācija Nr. 2 pēc pievienošanas (skeleta) metodes. Analīze. 
 • Kombināciju sastādīšanas un apmācības metodoloģija, modifikācijas pēc pievienošanas (skeleta) metodes. 
 • Šablonu izveide. 
 • Modificētās simetriskās kombinācijas sastādīšana pēc pievienošanas (skeleta) metodes – patstāvīgs darbs.
 • Kļūdu labošana, ieteikumi. 

3. nodarbība

 • Step aerobikas simetriskā bāzes kombinācija Nr. 3. pēc modifikācijas metodes. Analīze. 
 • Simetrisku kombināciju sastādīšanas un apmācības metodoloģija pēc modifikācijas metodes.
 • Simetriskas kombinācijas sastādīšana pēc modifikācijas metodes – patstāvīgs izmēģinājums. Kļūdu labojums, ieteikumi.  
 • Verbālās un neverbālās komandas treniņa laikā. 

4. nodarbība

 • Step aerobikas simetriskā bāzes kombinācija Nr. 4. pēc modifikācijas metodes. Analīze. 
 • Simetrisko kombināciju sastādīšanas un apmācības metodoloģija.
 • Simetriskās kombinācijas sastādīšana pēc modifikācijas metodes – patstāvīgs izmēģinājums. Kļūdu labojums, ieteikumi.  
 • Mūzikas izvēle aerobikas nodarbībās. 
 • Darbs ar grupu, biežāk pieļautās kļūdas kombināciju sastādīšanā, motivēšanas mehānismi. 

3. FUNKCIONĀLAIS TRENIŅŠ GRUPU NODARBĪBU FITNESĀ

Šīs grupu nodarbības ir populāras, jo tās sniedz daudzveidīgu treniņu pieredzi, kas būs piemērots gan iesācējiem, gan pieredzējušiem sportistiem. Treniņā tiek izmantots dažāds aprīkojums, piemēram, hanteles, svarbumbas, medicīnas bumbas, TRX siksnas u.tml., kas padara nodarbības vēl interesantākas un efektīvākas.
 • Pasniedzēja: Alīna Silicka
 • Mācību kursa norise: 2024. gada 18., 25., 26. maijā
 • Norises laiks: plkst. 09.30-15.30
 • Norises vieta: MyFitness “Upītis” E.Birznieka-Upīša ielā 21E, Rīgā
 • Apjoms: 27 akadēmiskās stundas
 • Apliecība par apguvi noderēs arī trenera resertifikācijai
 • Mācību maksa: 265 EUR vai 140 x 2 maksājumi
 • Iegādājoties visus 3 kursus, kopējā maksa: 825 EUR vai 425 EUR x 2 maksājumi

Rezervē sev vietu kursā:

265 EUR140 EUR x 2

1. nodarbība

 • Funkcionālo treniņu veidi grupu nodarbību fitnesā un to atšķirības
 • Funkcionālā treniņa pamatprincipi
 • Mūzikas kvadrāts kā grupu nodarbību trenera pamatinstruments
 • Praktiskās metodes mūzikas kvadrāta apguvei. 
 • Darbs ar mūzikas kvadrātu, izmantojot mūziku ar 32 skaitļiem. 
 • Vingrinājumu izpilde mūzikas kvadrāta ietvaros uz 8/16 un 32 skaitļiem.
 • Vingrinājumu sastādīšana, ievērojot funkcionālā treniņa pamatprincipus un darbs ar mūziku, tempa izvēle.
 • Funkcionālā treniņa kombinācija Nr.1, izmantojot  blokos, 32 skaitļi. Analīze. 

2. nodarbība

 • Funkcionālā treniņa kombinācija Nr. 2 blokos. Analīze. 
 • Iesildīšanās un atsildīšanās daļa un to struktūra. Praktiskais darbs.
 • Vingrinājumu bloku un ķēžu veidošana.
 • Kombināciju sastādīšanas un apmācības metodoloģija, šabloni.
 • Kombināciju izklāsta varianti.
 • Progresijas un modifikācijas.
 • Vingrinājumu progresijas un modifikācijas, ķēžu veidošana mūzikā, praktisks darbs.

3. nodarbība

 • Funkcionālā treniņa kombinācija Nr. 3. blokos, 32 skaitļi. Analīze. 
 • Funkcionālās kombinācijas sastādīšana blokos – patstāvīgs darbs. Kļūdu labošana, ieteikumi. 
 • Verbālās un neverbālās komandas treniņa laikā. 
 • Mūzikas izvēle funkcionālajā treniņā blokos.
 • Funkcionālais treniņš apļa metode un variācijas. Struktūra, galvenās atšķirības.
 • Staciju veidošana/intervāli/treniņa organizācijas principi/ darbs ar mazo inventāru.
 • Darbs ar grupu, biežāk pieļautās kļūdas bloku un staciju sastādīšanā, motivēšanas mehānismi. 

AEROBIKAS KURSU KOMPLEKTS

Apgūsti visus trīs aerobikas kursus - KLASISKĀS AEROBIKAS PAMATI (bāzes līmenis) + STEP AEROBIKAS PAMATI (bāzes līmenis) + FUNKCIONĀLAIS TRENIŅŠ GRUPU NODARBĪBU FITNESĀ
 • Pasniedzēja: Alīna Silicka
 • Mācību kursa norise: no 2024. gada 2. marta līdz 26. maijam
 • Norises laiks: plkst. 09.30-15.30
 • Norises vieta: MyFitness “Upītis” E.Birznieka-Upīša ielā 21E, Rīgā
 • Apjoms: 91 akadēmiskā stunda
 • Apliecība par apguvi noderēs arī trenera resertifikācijai
 • Iegādājoties visus 3 kursus, kopējā mācību maksa: 825 EUR vai 425 EUR x 2 maksājumi

Rezervē sev vietu kursā:

825 EUR425 EUR x 2

KLASISKĀS AEROBIKAS PAMATI (bāzes līmenis)

 1. nodarbība
 • Mūzikas kvadrāts kā grupu nodarbību trenera pamatinstruments.
 • Praktiskās metodes mūzikas kvadrāta apguvei.
 • Darbs ar mūzikas kvadrātu, izmantojot mūziku ar 32 skaitļiem.
 • Aerobikas bāzes soļu apmācība ar mūziku un skaitu – soļi, kas maina un nemaina vadošo kāju.
 • Trenera ievadruna pirms treniņa. Iesildīšanās un tās struktūra.
 • Simetriska bāzes aerobikas kombinācija Nr. 1 pēc pievienošanas (skeleta) metodes. Analīze. 
 1. nodarbība
 • Simetriska bāzes aerobikas kombinācija Nr. 2 pēc pievienošanas (skeleta) metodes. Analīze.
 • Simetrisku kombināciju sastādīšanas un apmācības metodoloģija, modifikācijas pēc pievienošanas (skeleta) metodes.
 • Šablonu izveide.
 • Modificētas simetriskas kombinācijas sastādīšana pēc pievienošanas (skeleta) metodes – praktiskais darbs.
 • Kļūdu labošana, ieteikumi.
 1. nodarbība
 • Simetriska bāzes aerobikas kombinācija Nr. 3. pēc modifikācijas metodes. Analīze.
 • Simetrisku kombināciju sastādīšanas un apmācības metodoloģija pēc modifikācijas metodes.
 • Simetriskas kombinācijas sastādīšana pēc modifikācijas metodes – patstāvīgs izmēģinājums. Kļūdu labojums, ieteikumi.
 • Verbālās un neverbālās komandas treniņa laikā. 
 1. nodarbība
 • Bāzes aerobikas kombinācija Nr. 4. pēc modifikācijas metodes. Analīze.
 • Kombināciju sastādīšanas un apmācības metodoloģija.
 • Kombinācijas sastādīšana pēc modifikācijas metodes- patstāvīgs izmēģinājums. Kļūdu labojums, ieteikumi.
 • Mūzikas izvēle aerobikas nodarbībās.
 • Darbs ar grupu, biežāk pieļautās kļūdas kombināciju sastādīšanā, motivēšanas mehānismi. 

STEP AEROBIKAS PAMATI (bāzes līmenis)

 1. nodarbība
 • Step aerobikas pamatprincipi, intensitāte, fizioloģiskais un biomehāniskais efekts.
 • Mūzikas kvadrāts kā grupu nodarbību trenera pamatinstruments.
 • Praktiskās metodes mūzikas kvadrāta apguvei.
 • Darbs ar mūzikas kvadrātu, izmantojot mūziku ar 32 skaitļiem.
 • Drošības instruktāža darbā ar step platformu.
 • Step aerobikas bāzes soļu apmācība ar mūziku un skaitu – soļi, kas maina un nemaina vadošo kāju.
 • Trenera ievadruna pirms treniņa. Iesildīšanās un tās struktūra.
 • Step aerobikas simetriskā bāzes kombinācija Nr. 1 pēc pievienošanas  (skeleta) metodes. Analīze.
 1. nodarbība
 • Step aerobikas simetriskā bāzes kombinācija Nr. 2 pēc pievienošanas (skeleta) metodes. Analīze.
 • Kombināciju sastādīšanas un apmācības metodoloģija, modifikācijas pēc pievienošanas (skeleta) metodes.
 • Šablonu izveide.
 • Modificētās simetriskās kombinācijas sastādīšana pēc pievienošanas (skeleta) metodes – patstāvīgs darbs.
 • Kļūdu labošana, ieteikumi.
 1. nodarbība
 • Step aerobikas simetriskā bāzes kombinācija Nr. 3. pēc modifikācijas metodes. Analīze.
 • Simetrisku kombināciju sastādīšanas un apmācības metodoloģija pēc modifikācijas metodes.
 • Simetriskas kombinācijas sastādīšana pēc modifikācijas metodes – patstāvīgs izmēģinājums. Kļūdu labojums, ieteikumi.
 • Verbālās un neverbālās komandas treniņa laikā.
 1. nodarbība
 • Step aerobikas simetriskā bāzes kombinācija Nr. 4. pēc modifikācijas metodes. Analīze.
 • Simetrisko kombināciju sastādīšanas un apmācības metodoloģija.
 • Simetriskās kombinācijas sastādīšana pēc modifikācijas metodes – patstāvīgs izmēģinājums. Kļūdu labojums, ieteikumi.
 • Mūzikas izvēle aerobikas nodarbībās.
 • Darbs ar grupu, biežāk pieļautās kļūdas kombināciju sastādīšanā, motivēšanas mehānismi.

FUNKCIONĀLAIS TRENIŅŠ GRUPU NODARBĪBU FITNESĀ

 1. nodarbība
 • Funkcionālo treniņu veidi grupu nodarbību fitnesā un to atšķirības
 • Funkcionālā treniņa pamatprincipi
 • Mūzikas kvadrāts kā grupu nodarbību trenera pamatinstruments
 • Praktiskās metodes mūzikas kvadrāta apguvei.
 • Darbs ar mūzikas kvadrātu, izmantojot mūziku ar 32 skaitļiem.
 • Vingrinājumu izpilde mūzikas kvadrāta ietvaros uz 8/16 un 32 skaitļiem.
 • Vingrinājumu sastādīšana, ievērojot funkcionālā treniņa pamatprincipus un darbs ar mūziku, tempa izvēle.
 • Funkcionālā treniņa kombinācija Nr.1, izmantojot  blokos, 32 skaitļi. Analīze.  
 1. nodarbība
 • Funkcionālā treniņa kombinācija Nr. 2 blokos. Analīze.
 • Iesildīšanās un atsildīšanās daļa un to struktūra. Praktiskais darbs.
 • Vingrinājumu bloku un ķēžu veidošana.
 • Kombināciju sastādīšanas un apmācības metodoloģija, šabloni.
 • Kombināciju izklāsta varianti.
 • Progresijas un modifikācijas.
 • Vingrinājumu progresijas un modifikācijas, ķēžu veidošana mūzikā, praktisks darbs.
 1. nodarbība
 • Funkcionālā treniņa kombinācija Nr. 3. blokos, 32 skaitļi. Analīze.
 • Funkcionālās kombinācijas sastādīšana blokos – patstāvīgs darbs. Kļūdu labošana, ieteikumi.
 • Verbālās un neverbālās komandas treniņa laikā.
 • Mūzikas izvēle funkcionālajā treniņā blokos.
 • Funkcionālais treniņš apļa metode un variācijas. Struktūra, galvenās atšķirības.
 • Staciju veidošana/intervāli/treniņa organizācijas principi/ darbs ar mazo inventāru.
 • Darbs ar grupu, biežāk pieļautās kļūdas bloku un staciju sastādīšanā, motivēšanas mehānismi.

Pasniedzēja:
Alīna Silicka – sertificēta aerobikas trenere ar 15 gadu aktīvu pieredzi trenera profesijā – grupu un privāto treniņu vadīšanā.

 • Pateicoties iespējai variēt treniņu intensitāti un sarežģītības pakāpi, aerobikas nodarbības ir piemērotas visa vecuma un sagatavotības līmeņa cilvēkiem!
 • Tāpēc aicinām trenerus pilnveidoties un pievienoties mācību kursu ciklam, kura ietvaros būs iespēja apgūt visu par aerobiku.
 • Pēc Tavas izvēles – apgūsti tikai kādu no kursiem VAI visus kursus par īpašu cenu.

Tavi ieguvumi pēc dalības kādā no kursiem:

Padziļinātas zināšanas par kombināciju veidošanu aerobikas nodarbībās, to pielāgošanu mērķauditorijai.

Prasmes izmantot mūzikas kvadrātu kā efektīvu rīku grupu nodarbību organizēšanai un vadīšanai.

Spēja izvēlēties atbilstošu mūziku, kas papildina aerobikas nodarbību efektivitāti un motivē dalībniekus.

Zināšanas par dažādu metožu pieejām aerobikas kombināciju veidošanā, tostarp skeleta, lineāro un pievienošanas metodi.

Prasmes treniņa laikā dot skaidras un efektīvas komandas – gan verbālās, gan neverbālās.

Spēja analizēt un pielāgot aerobikas kombinācijas, lai novērstu kļūdas un nodrošinātu drošu apmācību dalībniekiem.

Ko par pasniedzēju saka mūsu absolventi?

Alīna ir ne tikai zinoša trenere un pasniedzēja, bet arī fantastisks cilvēks! Iegūtās zināšanas un pieredze ir neatsverama!
Pasniedzēja ir izcila – es ieguvu tik daudz jaunu zināšanu! Patīkams, daudzpusīgs mācību process.
Papildus tam, ka pasniedzēja ir tiešām jomas profesionāle un sniedza noderīgu informāciju, prata arī atvērt, iedrošināt, motivēt.
Izsmeļoša informācija, praktiski piemēri, sniedz atgriezenisko saiti par uzdevumiem, atvērta sadarbībai, jautājumiem.
Pasniedzējas nodarbības bija piesātinātas ar noderīgu informāciju, vadīšanas stils – profesionāli plūstošs, uzmundrinošs un iedvesmojošs.
Strukturēta informācija, teorija iet kopā ar praksi, pasniedzējas pārliecinošs sniegums. Ļoti iedvesmojoša pasniedzēja, kas māk pasniegt informāciju, kuru pielietot praksē.
Alīna ir praktizējoša trenere, kura ikdienā vada treniņus, saskaras ar dažādām problēmsituācijām, līdz ar ko bija kompetenta atbildēt uz jautājumiem un sniegt pēc iespējas reālākas un noderīgākas zināšanas.
Ļoti zinoša, izpalīdzīga un enerģiska. Zināšanas, attieksme, impulss, iedvesma, motivācija, enerģija, cilvēkmīlestība – lieliski!!!! Labāk nav iespējams!!!!!
Daudz praktiskas darbošanās, analīzes un padomi ``no trenera ikdienas``. Ļoti novērtēju Alīnas vēlmi iesaistīties diskusijā un nebaidīšanos no neērtiem jautājumiem. Profesionāla trenere, kas katru savu pieeju vai izmantoto metodi spēj pamatot. Paldies!
Pasniedzēja bija vienkārši izcila! Varēja redzēt, ka kurss ir ļoti pārdomāts. Pasniedzēja deva arī personīgu iedvesmu katram dalībniekam, iedrošinot doties uz skatuvi, atbildēt uz profesionāliem jautājumiem un vienkārši iedvesmoja ar savu entuziasmu un lielisko, saprotamo pasniegšanas stilu!
Alīna ir lieliska pasniedzēja, kura māk dalīties ar savu pieredzi. Ļoti sirsnīga un zinoša. Paldies par praktiskajiem padomiem turpmākajam darbam!
Alīna ir ļoti profesionāla! Ļoti daudz praktiskas pieredzes!
Augstākā pilotāža!
Ļoti kompetenta, ieinteresēta, sniedz atgriezenisko saiti! Super!
Profesionāla, savu darbu mīloša trenere ar pedagoga spējām.