Klientam – fiziskai personai, ar kuru ir noslēgts distances līgums (vienošanās par pakalpojuma sniegšanu, kas noslēgta neklātienes apstākļos, izmantojot distances saziņas līdzekļus), ir tiesības, nesniedzot nekādu pamatojumu, vienpusēji atkāpties no pakalpojuma līguma.

Lai izmantotu atteikuma tiesības, aizpildīta un parakstīta atteikuma tiesību veidlapa jānosūta uz e-pasta adresi: birojs@sportaizglitiba.lv vai jānosūta pa pastu uz juridisko adresi: SIA „Sporta izglītības aģentūra”, Aleksandra Čaka iela 118B, Rīga, LV-1012.

Ja patērētājs izmanto atteikuma tiesības, patērētājam tiks atmaksāti visi no viņa saņemtie maksājumi, bez nepamatotas kavēšanās un jebkurā gadījumā ne vēlāk kā 14 dienu laikā no dienas, kad tika saņemta informācija par patērētāja lēmumu atteikties no līguma. Atmaksāšana tiks veikta, izmantojot tādu pašu maksāšanas līdzekli, kādu patērētājs izmantoja sākotnējam darījumam, ja vien viņš skaidri nav paudis piekrišanu to darīt citādi.

Atteikuma tiesības ir izmantojamas 14 dienu laikā no pakalpojuma līguma noslēgšanas dienas.

Ja atteikuma tiesību izmantošanas termiņa pēdējā diena ir valstī oficiāli noteiktā brīvdiena, atteikuma tiesības izmantojamas līdz minētā termiņa beigu datuma sekojošai darba dienai, ieskaitot to. Ja atteikuma veidlapa tiek nosūtīta elektroniski, SIA „Sporta izglītības aģentūra” nekavējoties pastāvīgā informācijas nesējā (piemēram, pa e-pastu) patērētājam nosūtīs apstiprinājumu par šāda atteikuma saņemšanu.