Vai pirms reģistrēšanās varu iegūt vairāk informācijas par programmu?

Nianses ceļā līdz trenera sertifikāta ieguvei dažkārt var šķist neskaidras. Ja pēc iepazīšanās ar visām atbildēm Tev  joprojām ir jautājumi vai bažas par atbilstību mācību programmai, spēju to apvienot ar darbu vai sporta karjeru u.tml., mēs piedāvājam bezmaksas konsultāciju telefoniski vai video zvana veidā ikvienam interesentam. Lai rezervētu konsultāciju, sazinieties uz birojs@sportaizglitiba.lv vai zvaniet uz tālruni 29388383.

Kādai sportiskajai pieredzei jābūt, lai varētu apgūt programmu?

Mācību programma paredzēta cilvēkiem, kuriem ir praktiska pieredze sporta veidā, taču, lai strādātu par treneri, trūkst sporta pedagoģiskās izglītības. Apvienojot sportisko pieredzi ar mācību programmas apguvi, iespējams pretendēt uz sertifikāta saņemšanu attiecīgajā sporta veidā. Praktiskās pieredzes atbilstību sporta veidā vērtēs attiecīgā sporta veida federācija. Pēc mācību programmas apguves, lai varētu kārtot sertifikācijas eksāmenu, būs jāvēršas federācijā, lai saņemtu atzinumu, ka Jūsu zināšanas un prasmes ir atbilstošas trenera darbam konkrētajā sporta veidā. Katrai federācijai ir definētas prasības atzinuma saņemšanai konkrētajā sporta veidā. Sīkāka informāciju meklējiet attiecīgās federācijas mājaslapā.

Piemērs sertifikāta ieguvei fitnesā

Fitnesa sertifikāta interesentiem (tajā skaitā arī veselības sporta novirzieni, kā krossfits, pilates, joga, kalanētika u. tml.) minētais atzinums būs jāsaņem no Latvijas Bodibildinga, Fitnesa un Bodifitnesa federācijas. Šajā gadījumā federācijā būs jākārto teorētisko un praktisko zināšanu pārbaudījums sporta veidā (piemēram, vingrinājumu demonstrēšana konkrētām muskuļu grupām, konkrētam sagatavotības līmenim, vingrinājumu pareiza tehnika, drošības noteikumi u. tml.). Gan Sporta izglītības aģentūra, gan federācija papildus piedāvā iespējas apgūt nepieciešamās zināšanas un prasmes, lai palīdzētu gan sagatavoties pārbaudījumam, gan iegūt kompetentam fitnesa trenerim nepieciešamās zināšanas un prasmes.

Kādus sporta veidus ir iespējams apgūt?

Balstoties uz minēto iepriekš, apgūstot programmu ir iespēja pretendēt uz trenera C kategorijas sertifikāta saņemšanu vienā vai vairākos sporta veidos, ja: (1) Jums ir atbilstoša praktiskā pieredze attiecīgajā sporta veidā, un (2) sporta veids ir valstī atzīts. Atzīto sporta federāciju un sporta veidu saraksts atrodams šeit.

Vai var apgūt vairākus sporta veidus?

Jā, iespējams pretendēt uz vairākiem sporta veidiem. Tādā gadījumā mācību programmas ietvaros būs jāizstrādā mācību kursa noslēguma darbi – attiecīgajos sporta veidos.

Kāds ir mācību saturs?

Mācību programmas ietvaros tiek apgūta vispārēja sporta izglītības pamatprogramma, kas ietver šādus mācību moduļus: Anatomija un sporta fizioloģija, Sporta pedagoģija, Sporta psiholoģija, Sporta medicīna, Sporta uzturs, Sporta treniņu teorijas pamati, Veselības sporta teorija, Koučings trenera karjerai. Apakšprogrammā – Izvēlētā sporta veida pamati, sporta veida speciālista pavadībā tiek nostiprinātas prasmes treniņu procesa plānošanā, izstrādājot gada treniņu plāna projektu izvēlētajā sporta veidā.

Kādi pārbaudījumi būs jākārto?

Mācību programma paredz četras ieskaites – testu veidā, kas aptver mācību priekšmetus un mācību programmas noslēguma pārbaudījumu, kas aptver visu apgūto mācību programmu. Kā arī – pēc noteikta parauga ir jāizstrādā mācību kursa noslēguma darbs – Gada treniņu plāna projekts izvēlētajā sporta veidā.

Kā notiek mācīšanās tikai online?

Lekcijas skatāmas tiešsaistē piektdienās un sestdienās mācību online vietnē – sportaizglitiba.lv, piekļūstot programmai ar mācību sākumā piešķirto personalizēto pieejas kodu. Vai arī – pārējā laikā lekciju ieraksti pieejami mācību online vietnē. Dalība lekciju tiešraidēs nav obligāta, taču tiešraižu priekšrocība ir iespēja lekcijas laikā uzdot pasniedzējam jautājumus. Pārbaudījumu kārtošana tiešsaistē notiek Zoom platformā.

Kā notiek mācīšanās klātienē?

Mācoties klātienē, Tev būs pieejama arī mācību online vietne, kas būs neatsverams palīgs brīžos, kad nevarēsi apmeklēt lekcijas klātienē vai vēlēsies atkārtoti apgūt mācību saturu, gatavoties ieskaitēm u.tml. Pārbaudījumu kārtošana šajā gadījumā notiks tikai klātienē. Izvēloties mācību formu klātienē, ir noteikts, ka vismaz 50% lekciju jāapgūst klātienē skolā.

Vai man jābūt sporta izglītībai, lai apgūtu šo programmu?

Vienīgā uzņemšanas prasība mācību programmā attiecībā uz izglītību, ir jābūt iegūtai vismaz vidējai izglītībai. Speciāla sporta izglītības iepriekšēja apguve netiek prasīta.

Kas man nepieciešams, lai sāktu?

Viss, kas Tev jādara, lai rezervētu vietu mācībās, jāaizpilda reģistrācijas forma mājaslapā un jāveic pirmais maksājums. Tu vari izvēlēties veikt pilnu maksājumu uzreiz, vai arī izvēlēties maksājumu plānu un veikt maksājumu piecās daļās. Kā arī reģistrācijas brīdī vai vēlāk Tavā kontā mācību online vietnē jāiesniedz personu un izglītību apliecinošu dokumentu, kas apliecina, ka esi ieguvis vismaz vidējo izglītību.

Kur notiek mācības un cik garas ir lekcijas?

Mācības notiek RISEBA Arhitektūras un mediju centrā H2O6 Durbes ielā 4, Rīgā. Lekciju garums ir 1 st. 50 min. Piektdienās notiek divas lekcijas – 17.00-18.50 un. 19.10-21.00, sestdienās notiek trīs lekcijas – 09.00-10.50, 11.10-13.00 un 13.40-15.30.

Kā es varu iegūt vajadzīgo praktisko pieredzi sportā?

Ja Tu neesi sportists nevienā sporta veidā, iespējams, Tev ir personīgo treniņu pieredze. Specializāciju sporta veidā iespējams iegūt, apgūstot tam paredzētus kursus, ko nereti piedāvā attiecīgā sporta veida federācija. Vai piemēram, Sporta izglītības aģentūrā ir iespējams papildus apgūt praktisko kursu “Grupu nodarbību vadīšanas pamati”.

Ko var trenēt ar c kategorijas sertifikātu?

Persona, kura ir ieguvusi C kategorijas sertifikātu, ir tiesīga īstenot profesionālās ievirzes sporta izglītības programmas (sporta skolās) un sporta interešu izglītības programmas, vadīt sporta treniņus, nodarbības vai veikt izglītojošo vai metodisko darbu sporta jomā. (No MK noteikumiem Nr. 77, Noteikumi par sporta speciālistu sertifikācijas kārtību un sporta speciālistam noteiktajām prasībām.)

Vai sertifikātam ir derīguma termiņš?

Trenera sertifikāts ir jāatjauno ik pēc pieciem gadiem, veicot resertifikāciju. Saskaņā ar minētajiem MK noteikumiem, piecu gadu laikā ir jāapgūst trenera izaugsmi paaugstinošas tālākizglītības programmas ne mazāk kā 60 stundu apjomā.

Kas ir papildu praktiskā programma fitnesā?

Interesentiem trenera sertifikātam fitnesā, kuriem nav profesionāla pieredze, rekomendējam papildus apgūt 26 stundu metodisko kursu “Trenažieru zāles treniņu vadīšanas pamati”. Šī programma noris paralēli teorijas kursam.

Vai izglītības dokuments un sertifikāts būs derīgs ārzemēs?

Par programmas apguvi tiek izsniegta apliecība par profesionālo pilnveidi, kas ir akreditētas programmas valstiski atzīts dokuments, kuru attiecīgi var pielīdzināt citās valstīs kārtībā, kā notiek ārvalstīs iegūtas izglītības pielīdzināšana. Taču jāņem vērā, ka katrā valstī prasības attiecībā uz trenera izglītību ir atšķirīgas, tāpēc ir jānoskaidro, kādas ir prasības konkrētajā valstī, kas Jums interesē.

 

Pēc programmas apguves un sertifikācijas eksāmena sekmīgas nokārtošanas tiek piešķirts sporta speciālista (trenera) sertifikāts. Treneru sertificēšanas kārtību Latvijā nosaka MK noteikumi Nr. 77 “Noteikumi par sporta speciālistu. sertifikācijas kārtību un sporta speciālistam noteiktajām prasībām” un arī
izsniegtais sertifikāts ir valstiski atzīts dokuments. Iespējams, ka attiecīgās valsts prasībām atbildīs un tiks pielīdzināts viens vai otrs no dokumentiem – apliecība vai sertifikāts.

Vai varu mācīties, atrodoties ārzemēs?

Jā, izvēloties mācību apguves formu – online, mācību kurss apgūstams no jebkuras vietas pasaulē.

Vai mācību programmas apguvei ir vecuma ierobežojums?

Nē, uzņemšanai mācību programmā nav vecuma, ne fiziskās sagatavotības kritērija. Mācību programmu apgūst visdažādākā vecuma cilvēki, ar vidējo vecumu 20 – 60 gadi. Papildu jautājumu gadījumā lūdzam rakstīt uz epastu vai zvanīt!

Kur mūs atrast

Arhitektūras un mediju centrs H2O6 Durbes iela 4, Rīga, Latvija LV-1007+371 29 388 383birojs@sportaizglitiba.lv

Darba laiks

Piektdienās17:00 - 21:15
Sestdienās08:40 - 15:50