Fizioterapeita un trenera sadarbība treniņu procesā

Fizioterapeits ir veselības aprūpes speciālists, kurš ir apmācīts diagnosticēt, novērtēt un ārstēt plašu fizisko stāvokļu un traumu klāstu. Viena no galvenajām fizioterapeitu kompetences jomām ir specializētu vingrinājumu sagatavošana un rehabilitācija. Šajā rakstā aplūkosim, kā fizioterapeits var palīdzēt sportistiem un profesionāliem atlētiem.

Fizioterapeitam ir būtiska loma visu līmeņu sportistu aprūpē, savainojumu un traumu profilaksē, gūto traumu ārstēšanā, kā arī, lai palīdzētu viņiem atgriezties sportā pēc traumas.
Taču fizioterapeitam var būt arī ļoti svarīga loma, palīdzot komandas sporta trenerim vai nereti pašam sportistam uzlabot sportistu fizisko sagatavotību.

Daži veidi, kā fizioterapeits var palīdzēt sporta trenerim un/vai sportistam:

  1. Sportista fiziskā stāvokļa novērtēšana – novērtējot sportista fizisko sagatavotību, tostarp fiziskās īpašības – ātrumu, izturību, spēku, lokanību, koordināciju. Fizioterapeits var identificēt vājās vietas, kas var ietekmēt sportista sniegumu vai traumu risku. Šo informāciju var kopīgot ar treneri vai sportistu, lai palīdzētu viņiem izstrādāt apmācības programmas, kas attiecas uz šīm konkrētajām jomām.
  2. Traumu profilakses programmu izstrāde – izstrādājot traumu profilakses programmas sportistiem, lai palīdzētu samazināt traumu risku, uzturēt sportista veselību un sasniegt labākus rezultātus.
  3. Sportista fizisko īpašību attīstīšanas programmu izstrāde – fizioterapeiti var nodrošināt arī fiziskās īpašību – ātruma, izturības, spēka, lokanības, kustību koordinācijas attīstīšanas jeb trenēšanas plānu, to pielāgojot katra sportista fiziskajai sagatavotībai un stāvoklim.
  4. Rehabilitācijas atbalsta sniegšana – ja sportists gūst traumu, fizioterapeits var sniegt atbalstu rehabilitācijā. Fizioterapeits kopā ar treneri var izstrādāt rehabilitācijas programmu, kas ietver vingrinājumus un citas ārstēšanas metodes, lai palīdzētu sportistam atgūties un atgriezties sportā.
  5. Treneru izglītošana par traumu profilaksi un pārvaldību: fizioterapeiti var arī izglītot trenerus par traumu profilaksi un rīcību traumu gadījumos, tostarp par iesildīšanās un atsildīšanās nozīmi un metodēm. Tas var palīdzēt treneriem labāk izprast savu sportistu vajadzības un pielāgot treniņu programmas, gan sportista veselības, gan labāka sportiskā snieguma nolūkos.

Apkopojot minēto, fizioterapeitam var būt ārkārtīgi vērtīga loma treniņu procesā, sākot ar sportista fiziskās sagatavotības novērtēšanu un attīstīšanu, traumu profilaksi, atbalstu traumu rehabilitācijā un izglītošanu un atbalstu trenerim.

Kurss “Fizioterapeitiem un treneriem: Sportistu fizisko īpašību trenēšana, profilakse un rehabilitācija”

Ja esi fizioterapeits, piedāvājam Tev nostiprināt zināšanas seminārā, kas sniegs vērtīgu ieskatu fiziskajās īpašībās, to nozīmē sportista attīstībā, profilaksē un rehabilitācijā, jaunākajos pētījumos, metodēs un pieejās.

Seminārs arī sniegs Tev iespēju apmainīties viedokļiem un piedalīties diskusijās ar citiem sporta un veselības jomas speciālistiem, kuriem ir līdzīgs darbības lauks.

Turpinot paaugstināt savu kvalifikāciju un prasmes, izmantojot kursus, seminārus un citas profesionālās izaugsmes iespējas, Tu būsi zinošs par jaunākajiem pētījumiem un metodēm. Tas veicinās Tevi kļūt par labāku fizioterapeitu saviem pacientiem vai sportistiem.

Tātad, kāpēc gan nespert pirmo soli, lai uzlabotu savu sniegumu, reģistrējoties kursam jau šodien?

Uzzini vairāk par semināru “Fizioterapeitiem un treneriem: Sportistu fizisko īpašību trenēšana, profilakse un rehabilitācija” fizioterapeita, vispusīgās fiziskās sagatavotības vecākā trenera, Ph.D. Normunda Vārpas vadībā.

Sākums jau 28. martā!